CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN

 • CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN
 • Contact Seller

  Classified Description

  CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN
  CÔNG TY VẬN CHUYỂN A LINK FREIGHT CẦN NHÂN VIÊN GIỎI TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. ĐIỀU KIỆN CÓ BẰNG HIGH SCHOOL. NẾU CÓ BẰNG CỬ NHÂN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU. ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN LẠC:
  8350 ISIS AVE., LOS ANGELES, CA 90045
  SANG PHÙNG
  EMAIL RESUME:
  SANG.PHUNG@RAKLOGISTICS.COM
  MICHAEL.LEE@RAKLOGISTICS.COM