cần nhân viên nghe điện thoại

  • cần nhân viên nghe điện thoại
  • Contact Seller

    Classified Description

    Cần tuyển nhân viên trả lời điện thoại cho văn phòng 3-4 ngày/tuần. Must speak English fluently. Type 35/wpm, Salary $11 and above.
    L/L: 714-418-2446