cần tuyển kế toán và bán hàng

  • cần tuyển kế toán và bán hàng
  • Westminster

    Contact Seller

    Classified Description

    Công Ty Thương Mại vùng Little Saigon, cần nhân viên Kế Toán và bán hàng (Frontdesk), có kinh nghiệm, làm việc Full-Time, Part-Time. L/L: 714-823-1826


    View Larger Map