Hãng điện tử

  • Hãng điện tử
  • San Clemente

    Contact Seller

    Classified Description

    Hãng điện tử (Ca một & Ca Hai) cần người làm office biết về Excel, Word and willing to learn Quickbook. SMT Operator and Cần người có kinh nghiệm hàng Th-hole biết về rework, solder test require for this position và người biết final inspect chì, cần người giúp chạy máy Setup và mắt sáng khéo tay lắp rắp hộp không cần kinh nghiệm hãng sẻ train. Hãng mướn không qua trung gian. Position is full-time, Vacation, Holidays, Health Insurance, 401K. Please only apply if you are willing to make the drive or carpool in Garden Grove. Email: electronicmfg@yahoo.com


    View Larger Map