Janice Phương Phạm

Sở trường

 • Cắt Tóc Nam Nữ
 • Duỗi Uốn Nhuộm Tóc
 • Make Up Tiệc, Cô Dâu
 • Like 0
 • Dislike 0
 • 714 383 7807
 • Bằng tốt nghiệp học viện tóc
 • *****028

Giới thiệu

I have been doing hair for over 25 years. I’m very friendly and always listen to my customers. Thank you!

Đánh giá

 • Không hài lòng
 • Hài lòng
 • Tuyệt vời

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h

AAA