Nguyễn Thảo

Sở trường

  • Cắt Tóc Nam Nữ
  • Uốn Nhuộm Tóc
  • Like 0
  • Dislike 0
  • 714 867 3654
  • Tốt Nghiệp Học Viện Tóc
  • *****496

Giới thiệu

với Kinh nghiệm trẽ và con mắt sáng tạo, mình đã làm nhiều mẫu tóc cho nhiều người hài lòng, các bạn cứ nói các bạn muốn gì. mình sẽ làm cái bạn hài lòng

Đánh giá

  • Không hài lòng
  • Hài lòng
  • Tuyệt vời

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h

AAA