Kevin Khải Nguyên

Sở trường

 • Uốn Nhuộm Tóc
 • Cắt Tóc Nam Nữ
 • Tạo Mẫu Tóc Chuyên Nghiệp
 • Like 0
 • Dislike 0
 • 714 230 5757
 • Tốt Nghiệp Học Viện Tóc
 • *****487

Giới thiệu

17 năm kinh nghiệm làm tóc, sợ trường nhuộm tóc và tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

Đánh giá

 • Không hài lòng
 • Hài lòng
 • Tuyệt vời

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h

AAA