Elizabeth Ho

Sở trường

 • Cắt Tóc Nam Nữ
 • Nhuộm Uốn Duổi
 • Tạo mẫu Tóc
 • Like 0
 • Dislike 0
 • 714 963 7760
 • Tốt Nghiệp Học Viện Tóc
 • *****394

Giới thiệu

Hơn 30 Năm kinh nghiệm trong nghề được mọi người tin tưởng giao những mẫu tóc khó

Đánh giá

 • Không hài lòng
 • Hài lòng
 • Tuyệt vời

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h

AAA