Nhà đẹp 2 tầng 5PN/3PT

  • Nhà đẹp 2 tầng 5PN/3PT
  • Orange County

    Contact Seller

    Classified Description

    Nhà đẹp 2 tầng, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm 2,780sqt, 2 drive way RV parking, 10 phút đến các hãng Lockhead Nasa Boing. Giá $296,900. L/L 714-330-9135


    View Larger Map