Nhà cho thuê 2PN, 2PT

Hazard/Beach

Contact Seller

Classified Description

Nhà cho thuê 8094 Hazard, Midway. Góc Hazard/Beach: 2PN, 2PT, $1,950/tháng + deposit 1 tháng. Gần chùa Thiền Quang. No pets, no housing. Dọn vào 11/15/18. L/L: 714-726-9919,


View Larger Map