Dư 2PN/1PT/1PK trên lầu riêng biệt

  • Dư 2PN/1PT/1PK trên lầu riêng biệt
  • BOLSA/WARDS

    Contact Seller

    Classified Description

    BOLSA/WARDS dư 2PN/1PT/1PK trên lầu riêng biệt. Thuận tiện cho SV hoặc gia đình 2-3 người, ít nấu ăn. $1,100/tháng. Gọi: 714-677-0457


    View Larger Map