cần thợ có kinh nghiệm

 • cần thợ có kinh nghiệm
 • CHICAGO

  Contact Seller

  Classified Description

  Cần THỢ NAIL có kinh nghiệm, làm lâu dài. Có phòng ở, xe đi chung, bao lương $1000/W (trên ăn chia). Liên lạc anytime: 312-824-8331 or 312-459-2687
  L/L: (312) 824-833


  View Larger Map