Cần người chăm sóc

  • Cần người chăm sóc
  • Contact Seller

    Classified Description

    Cần người chăm sóc cho người bệnh nam 60 tuổi, còn tương đối khỏe mạnh. Biết nấu ăn đơn giản, làm từ 10g sáng – 1g trưa. 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật.
    Gọi:
    714-723-9557