cần bột biết wax

  • cần bột biết wax
  • Menifee, CA

    Contact Seller

    Classified Description

    Tiệm Nails tại Menifee, CA cần thợ Bột biết wax càng tốt. Bao lương $900 làm 6 ngày. Và thợ Chân Tay Nước, có chỗ ở cho thợ Nữ. 858-537-7274


    View Larger Map