cần bếp và tiếp viên nữ

  • cần bếp và tiếp viên nữ
  • Beach/McFadden

    Contact Seller

    Classified Description

    Nhà hàng Cordon Blue. Beach/McFadden. Cần tuyển đầu bếp biết xào và nhiều tiếp viên Nữ và bus boy. Tuổi từ 21-35. L/L: 714-886-7310 ( gọi sau 12:00PM)


    View Larger Map