Beach/Cerritos: Nhà 2PN/1PT.

 • Beach/Cerritos: Nhà 2PN/1PT.
 • Beach/Cerritos

  Contact Seller

  Classified Description

  Beach/Cerritos: Nhà 2PN/1PT. Laundry room. Sân rộng. Mới tân trang, central-air. $2,000/M + deposit. Nhận housing.
  714-383-1231


  View Larger Map