Bánh tráng cuốn bơ

Garden Grove

Contact Seller

Classified Description

Bánh tráng cuốn bơ thơm
Từ trứng béo vị bơ. Giá cả hợp lý. Phục vụ phần nhỏ và cả tray cho tiệc.


View Larger Map