5PN/3.5PT rộng 2,902sqft

Hemet

Contact Seller

Classified Description

Nhà TP. Hemet: 5PN/3.5PT rộng 2,902sqft, đất 5,663sqft, xây 2005, HOA $184, nhà lầu, đẹp, khu sang, ready move in. Bán $344,900. L/L: 714-383-1090


View Larger Map