2000 TOYOTA Solora, màu trắng

  • 2000 TOYOTA Solora, màu trắng
  • Orange County

    Contact Seller

    Classified Description

    2000 TOYOTA Solora, màu trắng, vỏ còn mới, máy lạnh tốt, xe đang hoạt động tốt. Giá bán $2,400. Liên lạc 714-287-4324, từ 9h sáng đến 1h chiều


    View Larger Map