Phúc Lê

Sở trường

 • Chuyên Uốn -Duỗi
 • Nhuộm tóc-tạo Mẫu tóc
 • Cắt Tóc Nam nữ
 • Like 0
 • Dislike 0
 • 760 300 0046
 • Tốt Nghiệp Học Viện Tóc
 • *****197

Giới thiệu

làm Tóc từ năm 20 tuổi Đến nay Tôi đã có 19 năm kinh nghiệm trong nghề, làm tất cả các loại tóc khó , cho nhiều người cho đến người khó tính nhất, hài  lòng của các bạn là niềm vui của tôi

Đánh giá

 • Không hài lòng
 • Hài lòng
 • Tuyệt vời

Đăng ký tư vấn

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h

AAA