Mobile Home 2PN/2PT

    Westminster

    Contact Seller

    Classified Description

    Westminster: Mobile Home đẹp rộng rãi cho người lớn tuổi 55/40, sau Phước Lộc Thọ và chợ ABC, 2PN/2PT, 1,440sqft, tiền đất 1,140sqft, cần income tổng cộng $3,300 to qualify, $108K. 15300 Magnolia Street. Call : 714-606-9230


    View Larger Map