lobster Sống rẽ

  Contact Seller

  Classified Description

  971-312-4813
  Free Shipping All States từ Maine State!

  1️⃣Lobster 2.0lb đến 3.0lb/ 1 con, thùng 12 con
  2️⃣Lobster 1lb4 đến 1.6lb / 1 con, thùng 20 con
  3️⃣Lobster 1lb4 đến 1.6lb /1 con, thùng 12 con

  4️⃣Lobster 1.2lb đến 1.4lb / 1 con, thùng 24

  5️⃣Lobster 1.2lb đến 1.4lb / 1 con, thùng 12 con
  6️⃣Lobster 1.0lb đến 1.2lb/ 1 con thùng 30 con

  7️⃣Lobster 1.0lb đến 1.2lb/ 1 con, thùng 12 con

  8️⃣1 thùng Cua 25 pounds = $180 ( 22 đến 25 con )
  9️⃣1 thùng Cua 45 pounds = $250 ( 41 đến 45 con )
  ? ?Trả tiền trước và gửi ( reciept/ hình ảnh ) để Hưng kiểm tra rồi cho Hưng ngày nào nhận “ thứ 3 đến thứ 7), địa chỉ, số phone và tên người nhận để gửi Lobster!
  ?Ship 1 ngày tới ! Khi nhận tôm vẫn còn sống!
  ??Please: Share on FaceBook hoặc giới thiệu bạn bè giúp Hưng. Cảm ơn nhiều!