Tìm Mẹ Ruột

  • Tìm Mẹ Ruột
  • Bartow

    Contact Seller

    Classified Description

    Tôi là đàn ông gốc Việt sanh tại Bartow, Florida năm 1977 và đã được cho làm con nuôi lúc chào đời. Tôi tìm mẹ ruột trong nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được. Tôi nghi là mẹ tôi đang sống tại California. Xin L/L email searchingformom2017@gmail.


    View Larger Map