phòng sanh sẽ cho thuê

 • phòng sanh sẽ cho thuê
 • Bushard/Westminster

  Contact Seller

  Classified Description

  Nhà Garden Grove, Góc Bushard/Westminster, dư phòng sạch sẽ, rộng rãi cho share $450/tháng. L/L: Cô Bảy 714-988-5710 Hoặc Phuong 714-622-9892
  L/L: (714) 988-5710


  View Larger Map