PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Contact Seller

Classified Description

LỜI NGUYỆN XIN ƠN CÙNG CHA
PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Lậy Chúa ! Lậy Cha! / Ngài là bậc thánh ở cạnh Ðấng Cứu Thế đầy quyền năng. / Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua việc khó khăn cần thiết hiện nay
Chúng con xin Cha chuyển cầu lên Chúa Mẹ, ban cho tất cả chúng con, những người đang sống trong cảnh tội lỗi được ơn hoán cải quay về, những người bệnh tật được ơn khỏi bệnh, những người nợ nần được ơn tìm được việc làm có tiền để trả nợ, những người hiếm muộn con được ơn sớm có con, những người hận thù được ơn tha thứ, những người đang sống trong đau khổ được ơn hoan vui. những người đang nghiện ma tuý và dục vọng được ơn quay về, xin cho chúng con biết yêu thương nhau, biết kính sợ Thiên Chúa là Chúa chúng con.

Xin Cha giải thoát chúng con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho chúng con sự may mắn và bằng an. / Con tạ ơn Cha . Amen.
Tiến Đỗ