Nhà riêng 3PN/2PT, rộng 1,200 sqft,

  • Nhà riêng 3PN/2PT, rộng 1,200 sqft,
  • Westminster

    Contact Seller

    Classified Description

    Westminster/ Harbor. Nhà riêng 3PN/2PT, rộng 1,200 sqft, đất 7,600 sqft, tân trang, nền gạch granite, laminate, sân sau rất rộng, có thể add thêm phòng. Giá $570,000. L/L: 714-468-9628


    View Larger Map