NHÀ 4PN/3PT. 2 story

  • NHÀ 4PN/3PT. 2 story
  • Midway City

    Contact Seller

    Classified Description

    NHÀ MIDWAY CITY BOLSA/WILSON. 4PN/3PT. 2 story. Rộng 2,344sf. Lot 8,000sf. 2 xe garage rời. Income $3,200/M. Có thể xây thêm 1-Unit. 1,200sf in the back. Giá $799K. L/L: 714-720-5957


    View Larger Map