Lớp học bấm huyệt

Westminster

Contact Seller

Classified Description

Lớp học bấm huyệt Đòng Ứng Liệu Pháp. Tháng 8/24,25,26/2018 Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủ Nhật. Mổi buổi học là $40.00. Đóng tiền 3 buổi là $100. Thầy Lý Phước Lộc hướng dẩn cách chửa bệnh. ww. Vndongunglieuphap.blogspot.ca Tai Trung Tâm Diển Quang 14560 Magnolia Street, #104, Westminster, CA 92683
L/L: (714) 493-3149


View Larger Map