đội ơn mẹ

Garden Grove, CA

Contact Seller

Classified Description

cám ơn mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát Từ Ngày Con Từ VN qua đây. chưa một ngày nào con sung sướng, khổ ải liên tiếp đến với con , nhiều lân đến bên tượng mẹ con khóc hết nước mắt, cảm giác đó thật kinh khủng . con cám ơn mẹ nhờ mẹ mà con cũng đã vượt qua được từng ây chuyện, giờ hiện tại cuộc sống con rất yên ôn ,
một lần nữa cám ơn mẹ vì tất cả , con nguyện sẽ nối tiếp giúp đở mọi người như mẹ đã làm với con
trần Thu Trang


View Larger Map