CONDO như Townhouse 1N/1T

  • CONDO như Townhouse 1N/1T
  • Westminster/Fairview

    Contact Seller

    Classified Description

    CONDO như Townhouse 1N/1T, 754sqft có 1 bonus room. Sàn gỗ, vào ở ngay. Khu mát mẻ, yên tĩnh. HOA $242. Westminster/Fairview. $255,000. L/L: 714-305-0877


    View Larger Map