Cần Nữ Nhân Giúp Việc

  • Cần Nữ Nhân Giúp Việc
  • Wesminster

    Contact Seller

    Classified Description

    Cần nữ nhân, nấu ăn, dọn dẹp nhà, giặt đồ, làm juice, 4 hours/day on Sun, Tues, Thurs. Nhà gần Westminster. Call/text: 347-751-485l


    View Larger Map